Sự phổ biến tăng vọt của trò chơi Point And Then Click

Bạn có thấy cảm giác rằng một người tình cờ cải thiện cuộc sống của họ nhưng bạn lại chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào không…